ZWROTY ZA OBIADY

Fakt nieobecności dziecka  należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 605 93 97 97 od godz. 7:00 do godz. 8:30 danego dnia. Jeżeli Państwo mają taką możliwość proszę o wysłanie smsa pod numer telefonu 605939797 . Treść smsa :

Imię i nazwisko dziecka, klasa, i dni w których nie będzie jadł obiadu np:

Nowak Anna, kl. Id, 17 - 19 .10

Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc lub oddana w gotówce po okazaniu niewykorzystanego bloczka obiadowego.

Zwroty w gotówce oddawane są w pokoju ajenta w miesiącu następującym po odwołaniach, później nie będą uwzględniane.

Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

INFORMACJA:

OD DNIA  12 MARCA DO 25 MARCA 2020 Stołówka wstrzymuje wydawanie obiadów.  Obiady zostaną wznowione w momemcie otwarcia Szkoły. Za utrudnienia przepraszamy . Prosimy o nie wysyłanie smsów ze zwrotami obiadowymi.