ZWROTY ZA OBIADY

Fakt nieobecności dziecka  należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 605 93 97 97 od godz. 7:00 do godz. 8:30 danego dnia. Jeżeli Państwo mają taką możliwość proszę o wysłanie smsa pod numer telefonu 605939797 . Treść smsa :

Imię i nazwisko dziecka, klasa, i dni w których nie będzie jadł obiadu np:

Nowak Anna, kl. Id, 17 - 19 .10 , zwrot obiadu 

W tym roku szkolnym , przy wpłacie na następny miesiąc proszę o telefon (605 93 97 97 ) , wówczas odliczam podane zwroty i podaję pomniejszoną kwotę do zapłaty .

Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Funkcjonowanie stołówki w czasie Covid - 19 :

1. Personel kuchenny będzie oddzielony od dzieci odpowiednimi szybami z pleksji.

2. Jeżeli personel kuchenny będzie opuszczał kuchnię, będzie zabezpieczony przyłbicami ochronnymi.

3. Cały czas personel kuchni używać będzie  rękawiczek jednorazowych.

4 .Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa ,wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników i dzieci. 

5. Korzystanie z obiadów będzie odbywać się na stołówce szkolnej, zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne zalecane w czasie pandemii.

6. Naczynia i sztućce będą wyparzane po każdej grupie obiadowej.

7. Sztućce będą wydawane przez obsługę kuchni.

7. Stoły i poręcze krzeseł będą dezynfekowane po każdej grupie obiadowej. 

6. Posiłki będą wydawane zmianowo.

7. Dzieci klas młodszych 1-3  będą spożywały obiady z wychowawcą klasy , w określonej godzinie  każda klasa. 

8. Dzieci klas starszych będą spożywały obiady ze swoją klasą , w zalecanej odległości między stolikami i między dziećmi , również w określonej godzinie .

9. Aby dostosować się do nowych warunków spożywania posiłków , czas ich wydawania zostanie wydłużony . Obiady będą wydawane  od godziny  11:05 do godziny 14 : 30, cały czas.