REGULAMIN STOŁÓWKI

I.OPŁATA

 • Obiady przygotowywane są w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie przez ten sam personel kuchni co w latach poprzednich.
 • Osoby chętne do korzystania z obiadów zapisują się na stołówkę w pokoju ajenta zlokalizowanego za sklepikiem szkolnym w godzinach podanych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka szkolna. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 605 93 97 97.
 • Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc w pokoju ajenta lub przelewem na konto (szczegóły dot. przelewu w podpunkcie II.
 • Istnieje możliwość wykupu samej zupy  na wynos koszt ( 1litr ) : 4,00 zł
 • Istnieje możliwość wykupu całego obiadu na wynos ( zupa 1litr + drugie danie): 8,50 zł .
 • Istnieje możliwość samego drugiego dania na wynos koszt : 8,00  zł
 • Dokonywanie wpłat i odbieranie bloczków obiadowych odbywa się w ostatni  dzień roboczy mijającego miesiąca i pierwszy dzień nowego miesiąca.
 • Godziny przyjęć wpłat będą umieszczone na stronie szkoły www.sp144.pl ( informacje dla rodziców / stołówka/ godziny przyjęć wpłat)  lub bezpośrednio na stronie  www.domowyobiadek.eu oraz na tablicy ogłoszeń.
 • Istnieje możliwość wykupienia obiadów na wybrane dni w tygodniu.
 • Obiad pojedynczy na dany dzień można wykupić w sklepiku szkolnym (ograniczona ilość ) .
 • Stołówka Szkoły posiada listy imienne osób korzystających z obiadów.

II. OPŁATA PRZELEWEM

Płatności za obiady   można dokonać przelewem na konto firmy: Domowy obiadek Anna Pernal

Dane do przelewu:

Domowy obiadek-Anna Pernal

os. Bohaterów Września 13

31-620, Kraków

Nr rachunku: 76 1240 4591 1111 0010 5237 2527

W tytule przelewu prosimy wpisać:

-klasę
-imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)
-miesiąc i rok za który właśnie opłacane są obiady

- czy jest to cały obiad czy same drugie dania

- oraz czy bloczki mają być wydane na świetlicę

Przykład: "kl. 1b, Anna Nowak, IX 2014, cały obiad, świetlica-tak"

(bardzo prosimy zachować podana kolejność)

 

Opłaty przelewem dotyczą tylko i wyłącznie obiadów wykupowanych na cały miesiąc. Nie wolno samemu odliczać zwrotów obiadowych przy przelewaniu pieniędzy! Zwroty za niewykorzystane obiady  będą oddane w gotówce w pokoju ajenta.

 

Wpłaty przelewowe dotycz tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty na poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.

Zwroty za odwołane obiady odbierane są osobiście w pokoju ajenta w miesiącu następującym po ich odwołaniu  np. zwroty za wrzesień następują w październiku.

Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 31-go dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do pokoju ajenta w celu wpisania dziecka na listę obiadową lub zadzwonienie pod numer telefonu 605 93 97 97 lub wysłanie sms - a w celu poinformowania o przelewie. Odbiór bloczków obiadowych następuje każdego 1 dnia miesiąca w pokoju ajenta.

Wysokość miesięcznej opłaty za obiady  będzie każdorazowo podawana do wiadomości rodziców na  stronie szkoły www.sp144.pl (informacje dla rodziców/stołówka/opłaty) lub bezpośrednio na stronie www.domowyobiadek.eu do 27-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

 

 

III. ZWROTY ZA OBIADY

 • Fakt nieobecności dziecka na obiedzie należy zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 605 93 97 97 od godz. 7:45 do godz. 9:00 danego dnia. Jeżeli Państwo mają taką możliwość proszę o wysłanie sms-a pod numer telefonu 605939797 . Treść smsa :

          Imię i nazwisko dziecka, klasa i dni w których nie będzie jadł obiadu np: Nowak Anna, kl. Id, 17 - 19 .10

 • Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc lub oddana w gotówce po okazaniu niewykorzystanego bloczka obiadowego.
 • Zwroty w gotówce oddawane są w pokoju ajenta w miesiącu następującym po odwołaniach, później nie będą uwzględniane.
 • Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 • Posiłki wydawane są w godzinach od 11 : 45 do 14:15.
 • W stołówce wywieszony jest tygodniowy jadłospis wraz z podaną gramaturą .
 • Obiady wydawane są na podstawie bloczków obiadowych.
 • Stołówka może nie wydać obiadu, gdy uczeń nie okaże bloczku obiadowego.
 • Osoby bez bloczków obsługiwane są w ostatniej kolejności w związku z koniecznością odszukania ich w liście osób korzystających z obiadów i nie przedłużaniu czasu wydawania posiłków osobom, które bloczki posiadają.