REGULAMIN STOŁÓWKI

                1. Obiady przygotowywane są na miejscu  w budynku Szkoły Podstawowej nr 144  przez Firmę Domowy obiadek – Anna Pernal z Krakowa.

 •       2. Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc w pokoju ajenta (zlokalizowanego obok sklepiku szkolnego ) lub przelewem na konto firmy.
 •  (  szczegóły w zakładce opłaty ) .
 •      3. Koszt jednego obiadu w abonamencie to 8,50 zł , koszt samego drugiego dania to 8,00 zł , koszt samej zupy to 4,50 zł.
 •      4. Dokonywanie wpłat i odbieranie bloczków obiadowych odbywa się pierwszego i drugiego dnia każdego miesiąca w pokoju ajenta ( za sklepikiem szkolnym).
 •       5. Osoby, które nie mogą uiścić opłaty w wyżej wymienionym terminie, zobowiązane są złożyć oświadczenie pod koniec każdego miesiąca, iż należność zostanie uregulowana nie później niż do 10 – tego dnia danego miesiąca.
 •          6. Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłat w terminie.
 •            7. Istnieje możliwość wykupienia abonamentu na wybrane dni w tygodniu.
 •           8.  Istnieje możliwość zakupu samej zupy y wykupione pojedynczo (jednorazowo) są         droższeo 1 zł od ceny abonamentowej.
 •           9. Stołówka Szkoły posiada listy imienne osób korzystających z obiadów.

II. OPŁATA PRZELEWEM

Płatności z abonament można dokonać przelewem na konto firmy „ Domowy obiadek – Anna Pernal „ Dane do przelewu :

Domowy obiadek – Anna Pernal

Os. Bohaterów Września 13

31-620 Kraków

Nr konta :   76 1240 4591 1111 0010 5237 2527
W tytule przelewu prosimy wpisać:

  • - klasę
  • - imię i nazwisko (dla kogo wykupione zostały obiady)
  • - miesiąc i rok za który własnie opłacany jest abonament
   Przykład: kl. 1b, Anna Nowak, IX 2019
   (bardzo prosimy zachować podana kolejność)
 • Opłaty przelewem dotyczą tylko i wyłącznie pełnych całomiesięcznych abonamentów.
 • Wpłaty przelewowe dotyczą tylko jednego dziecka. W przypadku rodzeństwa wpłaty na poszczególne dziecko dokonywane są osobnymi przelewami.
 • Wpłat internetowych należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 30-go dnia miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy. Osoby, które dokonały przelewu po tym terminie proszone są o dostarczenie kopii przelewu do pokoju ajenta w celu wpisania dziecka na listę obiadową. Odbiór bloczków abonamentowych każdego 1 dnia miesiąca w pokoju ajenta.
 • Wysokość abonamentu będzie każdorazowo podawana do wiadomości na stronie od 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego okres żywieniowy.

III. ZWROTY ZA OBIADY

 • Fakt nieobecności dziecka na obiedzie, należy zgłosić telefonicznie (preferowany sms) pod nr telefonu 605 93 97 97 od godz: 7:30 do 8:30 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 • Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

IV. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 • Posiłki wydawane są w godzinach od 11:40 do 14:20.
 • W stołówce wywieszony jest tygodniowy jadłospis wraz z alergenami.
 • Obiady wydawane są na podstawie bloczków obiadowych.
 • Osoby bez abonamentu obsługiwane są w ostatniej kolejności w związku z koniecznością odszukania ich w liście osób korzystających z obiadów i nie przedłużaniu czasu wydawania posiłków osobom, które abonament posiadają.

 

 

 

INFORMACJA:

OD DNIA  12 MARCA DO 25 MARCA 2020 Stołówka wstrzymuje wydawanie obiadów.  Obiady zostaną wznowione w momemcie otwarcia Szkoły. Za utrudnienia przepraszamy . Prosimy o nie wysyłanie smsów ze zwrotami obiadowymi.