Jeżeli chcą Państwo kupić obiady na wynos:

 

1. W przypadku zakupu obiadów na wynos na cały miesiąc należy :

2. Dokonać przelewu na podane konto ( zakładka opłaty ).

3. Koszt obiadu zakupionego na wynos to 11 zł obiad  plus pojemnik 1 zł.

4. Obiady są wydawane w jednorazowych pojemniakch .

5. Podejść w godzinach  od 12 00  do  15 00 do szkoły od strony kuchni , zadzwonić i wówczas Panie kucharki wydadzą obiad.

6. Można równiż podejść w wybranym dniu w tych samych godzinach po pojedynczy obiad , wtedy należy zapłacić gotówką u Pań kucharek lub zrobić przelew . W przypadku przelewu Panie kucharki będą miały listę osób z obiadami na dany dzień . 

 

 Wszelkie informacje pod numerem telefonu:

 605 93 97 97 .

Funkcjonowanie stołówki w czasie Covid - 19 :

1. Personel kuchenny będzie oddzielony od dzieci odpowiednimi szybami z pleksji.

2. Jeżeli personel kuchenny będzie opuszczał kuchnię, będzie zabezpieczony przyłbicami ochronnymi.

3. Cały czas personel kuchni używać będzie  rękawiczek jednorazowych.

4 .Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa ,wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników i dzieci. 

5. Korzystanie z obiadów będzie odbywać się na stołówce szkolnej, zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno - higieniczne zalecane w czasie pandemii.

6. Naczynia i sztućce będą wyparzane po każdej grupie obiadowej.

7. Sztućce będą wydawane przez obsługę kuchni.

7. Stoły i poręcze krzeseł będą dezynfekowane po każdej grupie obiadowej. 

6. Posiłki będą wydawane zmianowo.

7. Dzieci klas młodszych 1-3  będą spożywały obiady z wychowawcą klasy , w określonej godzinie  każda klasa. 

8. Dzieci klas starszych będą spożywały obiady ze swoją klasą , w zalecanej odległości między stolikami i między dziećmi , również w określonej godzinie .

9. Aby dostosować się do nowych warunków spożywania posiłków , czas ich wydawania zostanie wydłużony . Obiady będą wydawane  od godziny  11:05 do godziny 14 : 30, cały czas.